Ce înseamnă o licitaţie?

Închide

Vânzarea la licitaţie este modalitatea prevăzută de lege pentru valorificarea bunurilor executate silit. Participarea la licitaţie este condiţionată de:

  • plata unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei
  • depunerea unei oferte de cumpărare

Garanţia de 10% se restituie în cazul în care nu câstigaţi licitaţia. Licitaţia se desfăsoară în mod public, executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită supralicitări.

Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.

În termen de 30 de zile de la adjudecare, adjudecătarul trebuie să plătească preţul bunului, din care se va scădea suma de 10% avansată. În caz de neadjudecare licitaţia va fi reluată, urmând a se întocmi alt anunţ de vânzare.